Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Egitim_Ogretim

Giriş

   Nazari Eğitim Çalışmaları: Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’nca hazırlanan Polis Meslek Yüksek Okulları Ders Programları çerçevesinde haftalık ders müfredatına uygun olarak ilgili öğretim görevlilerince nazari olarak işlenmektedir. Nazari eğitimde öğrencilerin zihinsel ve bedensel olarak derse katılmaları amacıyla derslerin “soru ve cevap” , “problem çözme”, “örnek olayların incelenmesi”, “tartışma” vb. gibi yöntemlerle grup çalışmaları yaptırılarak, aktif öğretim metotları ile işlenmesine özen gösterilmektedir.

   Görsel Eğitim: Ders konuları ile ilgili önceden hazırlanmış videokasetler ve CD’ler öğrencilere seyrettirilmektedir. Görsel eğitimin hem göze hem kulağa hitap etmesi öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve kalıcı olmasını sağlamaktadır. Konulu kasetler ve CD’ler seyredildikten sonra tartışmaya açılarak mevcut davranışlar hakkında öğrencilerin görüşleri alınarak doğruyu bulmaları sağlanmaktadır.

     Uygulamalı Eğitim Çalışmaları Silah Bilgisi ve Atış : Eğitim ve Öğretim dönemi içerisinde teşkilatımızda kullanılan muhtelif tip silahların tanıtımı yapılmakta, öğrencilere silahların sökülüp takılması, emniyet sistemleri, muhtelif arızaları ve giderme yolları ile bakım konuları uygulamalı olarak öğretilmektedir

    Beden Eğitimi ve Yakın Savunma :  Beden Eğitimi ve Yakın Savunma derslerinde öğrencilere fiziki kondisyon, çeviklik, yetenek ve dirençlerini artırmak amacıyla düz koşu, kültür fizik hareketleri ile pentatlon çalışmaları yaptırılmaktadır. Yakın savunma dersinde, kendilerini ve başkalarını fiziki saldırılara karşı korumaları, saldırganları tesirsiz hale getirmeleri, uygulamalı olarak öğretilmektedir.2008-2009 eğitim ve öğretim döneminde 1.sınıflar dönemlik derslerle eğitim görmektedir.1. ve 2.Sınıflarda Yakın Savunma dersi Polis Savunma Taktikleri adı ile verilmektedir.

19.jpg

20.jpg

21.jpg

 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ